Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel webových stránek:

Společnost PlanBath Studio s.r.o., registrována u Městského soudu v Praze, spisová značka: 274403C

IČO: 06025111

 

Kontakt:

Urešova 1757, 148 00 Praha 4

Tel.: +420 775 010 189

E-mail: JEE-O@planbath.com

 

Shromažďování obecných informací

Při přístupu na naše webové stránky se automaticky zaznamenávají informace obecné povahy. Tyto informace (soubory protokolu serveru) obsahují například typ webového prohlížeče, používaný operační systém, název domény poskytovatele internetových služeb a podobně. Tyto informace jsou technicky nezbytné pro správné dodávání obsahu požadovaných webových stránek a jsou povinné při používání internetu. Na základě těchto informací nelze identifikovat osobu. Anonymní informace tohoto druhu jsou statisticky vyhodnocovány za účelem optimalizace našeho vzhledu na internetu a technologie za ním.

 

Cookie

Stejně jako mnoho jiných webových stránek i naše stránky používají tzv. „Cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou přeneseny z webového serveru na pevný disk. To nám automaticky poskytuje určité údaje, jako například IP adresu, používaný prohlížeč, operační systém z počítače a připojení k internetu.

Soubory cookie nelze použít k spouštění programů nebo k přenosu virů do počítače. Na základě informací obsažených v cookies můžeme usnadnit navigaci a umožnit správné zobrazení našich webových stránek.

V žádném případě nebudou shromážděné údaje předány třetím stranám nebo nebude vytvořeno spojení s osobními údaji bez vašeho souhlasu.

Samozřejmě můžete prohlížet naše webové stránky bez cookies. Internetové prohlížeče jsou obvykle nastaveny pro příjem cookies. Cookies můžete kdykoli deaktivovat v nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme, že některé funkce našich webových stránek nemusí fungovat, pokud jste zakázali používání souborů cookie.

 

Newsletter

Pokud se zaregistrujete pro zasílání informačního bulletinu, budeme poskytnuté údaje používat výhradně k tomuto účelu. Odběratelům bulletinu mohou být také zasílány zprávy týkající se služby nebo registrace (např. změny v nabídce bulletinu nebo technické podmínky).

Pro úspěšnou registraci potřebujeme vaši platnou e-mailovou adresu. Pro ověření vlastníka e-mailové adresy používáme proceduru „Double opt-in“. Za tímto účelem zaznamenáme pořadí informačního bulletinu, zašleme potvrzovací zprávu a teprve poté uložíme vaše údaje do databáze. Jiné údaje neshromažďujeme. Získané údaje jsou použity výhradně pro informační bulletin a nebudou předány třetím stranám.

Souhlas s ukládáním vašich osobních údajů a jejich využívání pro informační bulletin lze kdykoli zrušit. Odkaz na zrušení odběru je součástí každého bulletinu. Kromě toho se můžete kdykoli odhlásit z těchto webových stránek nebo nás informovat o své žádosti  zasláním zprávy na e-mailovou adresu JEE-O@planbath.com nebo poštovní adresu: PlanBath s.r.o., Urešova 1757, 148 00 Praha 4.

 

Kontakt e-mailem případně kontaktním formulářem

Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo kontaktním formulářem, budou poskytnuté informace uloženy za pouze účelem zpracování žádosti a případných následných otázek. Tyto osobní údaje bude společnost PlanBath s.r.o. zpracovávat nejdéle 1 rok od Vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

 

Šifrování SSL

Pro zabezpečení vašich dat během přenosu používáme nejnovější technologie šifrování (například SSL) přes protokol HTTPS.

 

Vymazání nebo blokování dat

Dodržujeme zásady uchování dat. Proto uchováváme vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak je nezbytné k dosažení výše uvedených účelů nebo jak je stanoveno zákonem. Po ukončení příslušného účelu nebo konci zákonného období, jsou data vymazána.

 

Použití služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (následující: Google). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, tj. textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu užívání vašeho webu. Informace o vašem používání těchto webových stránek, které generují cookie, jsou obvykle odesílány na server Google v USA a tam jsou uloženy. Vzhledem k aktivaci IP anonymizace na tomto webu, bude vaše IP adresa zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a zkrácena. Jménem provozovatele této webové stránky společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho využívání webových stránek, ke sestavování přehledů o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu provozovateli webových stránek. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google Inc.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; nicméně upozorňujeme, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce tohoto webu.

Podrobné pokyny pro správu vlastních údajů týkajících se produktů Google naleznete zde.

 

Google AdWords

Naše webové stránky používají sledování konverzí Google. Pokud jste se dostali na naše webové stránky prostřednictvím reklamy zaslané společností Google, Google Adwords nastaví soubor cookie do počítače. Soubor cookie pro měření konverze se nastavuje, pokud uživatel klikne na reklamu zobrazovanou společností Google. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po uplynutí 30 dní a nejsou používány k osobní identifikaci. Informace shromážděné pomocí souboru cookie pro konverzi se používají k vytváření statistik konverzí pro inzerenty AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Nejedná se však o informace, které mohou uživatele identifikovat.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče. Podrobné pokyny pro správu vlastních údajů týkajících se produktů Google naleznete zde.

 

Sklik

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Toto nevede ke sběru osobních údajů. Z cílené reklamy se lze aktuálně odhlásit zde.

 

Vaše práva na informace ke zpracování, opravu či výmaz údajů

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět; požadovat po nás informaci,  jak vaše osobní údaje zpracováváme; požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovaz nebo opravit a požadovat po nás výmaz osobních údajů.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se soukromí, kontaktujte nás prosím telefonicky nebo e-mailem, viz. kontaktní údaje na začátku článku.

 

Změna našich zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo pravidelně měnit tyto zásady ochrany osobních údajů, abychom zajistili, že vyhovují současným zákonným požadavkům nebo provádět změny našich služeb v zásadách ochrany osobních údajů, např. při zavádění nových služeb.