Zásady zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost PlanBath Studio s.r.o., IČ: 06025111, registrována u Městského soudu v Praze, spisová značka: 274403C, se sídlem Herrova 1459/5, 148 00 Praha 4 (dále jen: „správce“).

1. Pojmy

Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní údaje vztahují (dále také „Vy“ či „zákazník“);

Osobní údaj: Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také „údaje“ či „informace“);

Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů je společnost PlanBath Studio s.r.o. (dále také „my“);

Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále také „obchodní partner“ či „partner“);

Webové stránky: https://www.jee-o.cz

Účel zpracování osobních údajů: Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým důvodem může být např. plnění smlouvy, správa uživatelských účtů, vyřizování podnětů a stížností, zasílání obchodních sdělení (newsletterů) či zobrazování reklam na základě zájmů zákazníků;

Cookies: Krátké textové soubory, které si ukládá Váš webový nebo mobilní prohlížeč. Většina souborů cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Soubory cookie se používají pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit. Procházíte-li naše webové stránky, předpokládáme, že souhlasíte s používáním těchto souborů.

2. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Naše společnost a případně naši smluvní zpracovatelé zpracováváme následující osobní údaje:

 • identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, doručovací a fakturační  adresa, sídlo podnikání, IČO, DIČ;
 • elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies;
 • další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, historie objednávek;
 • další osobní údaje: zpravidla údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři či v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací.

3. Odkud pochází osobní údaje?

 • Zpracováváme údaje, které nám sami sdělíte např. při objednávce zboží, komunikaci s námi nebo přihlášením k odběru newsletteru. Zpravidla se jedná o:
  • identifikační a adresní údaje;
  • elektronické kontaktní údaje;
  • další osobní údaje spojené se smluvním vztahem.
 • A dále údaje, které získáváme automaticky na základě toho, že procházíte naše webové stránky. Zpravidla  se jedná o:
  • jiné elektronické údaje:
   • cookies
   • webová stránka, z níž jste na naše webové stránky přišli;
   • IP adresa;
   • datum přístupu a doba přístupu;
   • vyhledávací dotazy;
   • kód odpovědi http a https;
   • přenášené skupiny dat;
   • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače.

Informace ohledně vašeho chování na webu jsou anonymizované a nedokážeme je přiřadit ke konkrétní osobě.

4. Z jakého důvodu jsou osobní údaje zpracovávány?

 • Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:
  • plnění smluvního vztahu
  • péče o zákazníky – komunikace se zákazníky,  vyřizování podnětů, stížností a reklamací
  • zákaznická hodnocení spokojenosti – můžete být požádáni o hodnocení zakoupeného zboží, případně můžete recenzi sami napsat a publikovat
  • zasílání obchodních sdělení a nabídky – na základě vámi uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat
  • přímý marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy
  • zlepšování kvality našeho zboží a služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách
  • účetní a daňové účely
  • plnění ostatních právních povinností, uplatnění právních nároků a kontroly veřejné moci
 • Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány na základě těchto právních důvodů:
  • plnění smlouvy nebo příprava nabídky
  • plnění právní povinnosti – vedení účetnictví, zpracování daní a dalších předpisů
  • oprávněný zájem správce na zasílání obchodních sdělení
  • váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení, např. newsletteru

Zpracování osobních údajů pro účely plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely a plnění ostatních právních povinností jsou zákonnými či smluvními požadavky. Hodláte-li prostřednictvím našich webových stránek učinit objednávku, potřebujeme znát Vaše osobní údaje, abychom objednávku mohli řádně vybavit a doručit k Vám.

5. Jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (4 roky);
 • po dobu nezbytnou k plnění právní povinnosti (účetní doklady 5 let, daňové doklady 10 let);
 • po dobu trvání našeho oprávněného zájmu na zasílání obchodních sdělení (2 roky od posledního otevření obchodního sdělení);
 • po dobu trvání vašeho souhlasu (nejdéle po dobu 4 roky od jeho udělení, případně 4 roky od poslední objednávky).

6. Komu jsou osobní údaje zpřístupněny?

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů (příjemců):

 • Poskytovatelé přepravy zboží – předáváme vaše údaje, které jste vyplnili v objednávce (jméno, příjmení, doručovací adresa a telefonní číslo), tak aby Vám mohlo být zboží doručeno. Dopravce údaje zpracovává jen pro účel doručení zboží.
 • Poskytovatel účetního a daňového poradenství
 • Poskytovatelé IT služeb a hostingu

7. Jsou osobní údaje předávány mimo EU?

Správce nemá úmysl předávat osobní údaje do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou:

 • Partneři, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webových stránek, Vašeho chování na webových stránkách a obchodních konverzí – Google Inc. (více v čl. 9)
 • Poskytovatelé mailingových služeb – Mailchimp

8. Jaká jsou vaše práva týkající se osobních údajů?

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět, pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • požadovat po nás informaci, které vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů;
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů;
 • na přenesení osobních údajů k jinému správci
 • podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Veškerá práva nebo dotazy můžete uplatnit e-mailem na studio@planbath.com nebo písemně na adrese Urešova 1757, 148 00 Praha 4. Kontaktovat nás můžete také pomocí  kontaktního formuláře na webových stránkách případně na telefonním čísle + 420 775 010 189.

9. Jak jsou zpracovávány soubory cookie?

Zpracovávané soubory cookie lze dělit dle platnosti na:

 • dočasné cookies (tzv. session cookies), které zůstávají uloženy ve vašem prohlížeči pouze do doby, než zavřete svůj prohlížeč,
 • trvalé cookies (tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve vašem prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba uložení souborů cookie ve vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

A podle funkcí na:

 • esenciální, které jsou nezbytné pro funkčnost našich webových stránek,
 • preferenční, které umožňují, aby si naše webové stránky zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá (např. preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte), tyto cookies nejsou nezbytně nutná pro fungování našich webových stránek, ale zvyšují funkčnost a praktičnost jejich užívání,
 • analytické, které nám pomáhají s analýzou vašeho zážitku na našich webových stránkách (tzv. User Experience = uživatelský zážitek) a díky nimž rozumíme, jak používáte naše webové stránky

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:

  • službami Google Analytics a Google Ads, provozovaných společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
  • službou Sklik, provozovanou společností Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:

 10. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí hesla, antivirového programu a záloh.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 11.  Závěr

Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.

 

Tento dokument jsme připravili ke dni 17.04.2020.