Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost P,anBath Studio s.r.o. se sídlem Herrova 1459/5, 14800 Praha 4, registrována u Městského soudu v Praze, Spisová značka: 274403C, IČO: 06025111

1.     Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Naše společnost a případně naši smluvní zpracovatelé zpracováváme následující osobní údaje:

 • identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, doručovací a fakturační  adresa, sídlo podnikání, IČO, DIČ;
 • elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies;
 • další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, historie objednávek;
 • další osobní údaje: zpravidla údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři či v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací.

2. Odkud pochází osobní údaje?

 • Zpracováváme údaje, které nám sami sdělíte např. při objednávce zboží nebo komunikaci s námi. Zpravidla se jedná o:
  • identifikační a adresní údaje;
  • elektronické kontaktní údaje;
  • další osobní údaje spojené se smluvním vztahem.
 • A dále údaje, které získáváme automaticky na základě toho, že procházíte naše webové stránky. Zpravidla  se jedná o jiné elektronické údaje:
  • cookies
  • webová stránka, z níž jste na naše webové stránky přišli;
  • IP adresa;
  • datum přístupu a doba přístupu;
  • vyhledávací dotazy;
  • kód odpovědi http a https;
  • přenášené skupiny dat;
  • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače.

Informace ohledně vašeho chování na webu jsou anonymizované a nedokážeme je přiřadit ke konkrétní osobě.

3. Z jakého důvodu jsou osobní údaje zpracovávány?

 • Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:
  • plnění smluvního vztahu
  • péče o zákazníky – komunikace se zákazníky,  vyřizování podnětů, stížností a reklamací
  • zákaznická hodnocení spokojenosti – můžete být požádáni o hodnocení zakoupeného zboží, případně můžete recenzi sami napsat a publikovat
  • zasílání obchodních sdělení a nabídky – na základě vámi uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat
  • zlepšování kvality našeho zboží a služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách
  • účetní a daňové účely
  • plnění ostatních právních povinností, uplatnění právních nároků a kontroly veřejné moci
 • Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány na základě těchto právních důvodů:
  • plnění smlouvy nebo příprava nabídky
  • plnění právní povinnosti – vedení účetnictví, zpracování daní a dalších předpisů
  • oprávněný zájem správce na zasílání obchodních sdělení
  • váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení, např. newsletteru

Zpracování osobních údajů pro účely plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely a plnění ostatních právních povinností jsou zákonnými či smluvními požadavky. Hodláte-li prostřednictvím našich webových stránek učinit objednávku, potřebujeme znát Vaše osobní údaje, abychom objednávku mohli řádně vybavit a doručit k Vám.

4. Jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (4 roky);
 • po dobu nezbytnou k plnění právní povinnosti (účetní doklady 5 let, daňové doklady 10 let);
 • po dobu trvání vašeho souhlasu

5. Komu jsou osobní údaje zpřístupněny?

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů (příjemců):

 • Poskytovatelé přepravy zboží – předáváme vaše údaje, které jste vyplnili v objednávce (jméno, příjmení, doručovací adresa a telefonní číslo), tak aby Vám mohlo být zboží doručeno. Dopravce údaje zpracovává jen pro účel doručení zboží.
 • Poskytovatel účetního a daňového poradenství
 • Poskytovatelé IT služeb a hostingu

6. Jsou osobní údaje předávány mimo EU?

Správce nemá úmysl předávat osobní údaje do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou:

 • Partneři, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webových stránek, Vašeho chování na webových stránkách a obchodních konverzí – Google Inc. (více v čl. 9)

7. Jaká jsou vaše práva týkající se osobních údajů?

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět, pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • požadovat po nás informaci, které vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů;
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů;
 • na přenesení osobních údajů k jinému správci
 • podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Veškerá práva nebo dotazy můžete uplatnit e-mailem na studio@planbath.com , písemně na adrese Dobronická 1257, 148 00 Praha 4, případně na telefonním čísle + 420 775 010 189.

8. Jak jsou zpracovávány soubory cookie?

Stejně jako mnoho jiných webových stránek i naše stránky používají tzv. „Cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou přeneseny z webového serveru na pevný disk. To nám automaticky poskytuje určité údaje, jako například IP adresu, používaný prohlížeč, operační systém z počítače a připojení k internetu.

Soubory cookie nelze použít k spouštění programů nebo k přenosu virů do počítače. Na základě informací obsažených v cookies můžeme usnadnit navigaci a umožnit správné zobrazení našich webových stránek.

V žádném případě nebudou shromážděné údaje předány třetím stranám nebo nebude vytvořeno spojení s osobními údaji bez vašeho souhlasu.

Samozřejmě můžete prohlížet naše webové stránky bez cookies. Internetové prohlížeče jsou obvykle nastaveny pro příjem cookies. Cookies můžete kdykoli deaktivovat v nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme, že některé funkce našich webových stránek nemusí fungovat, pokud jste zakázali používání souborů cookie.

Zpracovávané soubory cookie lze dělit dle platnosti na:

 • dočasné cookies, které zůstávají uloženy ve vašem prohlížeči pouze do doby, než zavřete svůj prohlížeč,
 • trvalé cookies, které zůstávají dlouhodobě uloženy ve vašem prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba uložení souborů cookie ve vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

A podle funkcí na:

 • technické nebo funkční, které jsou nezbytné pro funkčnost našich webových stránek,
 • preferenční, které umožňují, aby si naše webové stránky zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá (např. preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte), tyto cookies nejsou nezbytně nutná pro fungování našich webových stránek, ale zvyšují funkčnost a praktičnost jejich užívání,
 • analytické, které využíváme k optimalizaci webových stránek pro naše uživatele a díky nimž rozumíme, jak používáte naše webové stránky

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:

 • službami Google Analytics, provozovaných společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 9. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí hesla, antivirového programu a záloh.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 10. Závěr

Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.

Tento dokument je aktualizován ke dni 30.12.2021